אהוד המאירי ושות' - ספר נדל"ן ומיסוי להורדה - גלעד המאירי