אהוד המאירי ושות' - דף אישור הרשמה

הרשמתך בוצעה בהצלחה.
בתקופה הקרובה נערוך את כל
החומר הנכלל בהרצאה
ונשלח אליך את הסיכום במייל.