אהוד המאירי ושות' - אודות
דף הבית >> אודות
 

עם לקוחות קבוצת אהוד המאירי ושות'
נמנים מגוון חברות וגופים מובילים, ביניהם:

אהוד המאירי - יו"ר

- שמאי מקרקעין מוסמך.
- מוסמך במינהל עסקים (.M.B.A).
- כלכלה ומדעי החברה (.B.A).
- בוגר ביה"ס הגבוה למדידות.

רקע מקצועי:
- מעריך מס שבח מקרקעין, במשרד האוצר   (1962-1967).
- שמאי ממשלתי מחוזי במשרד המשפטים   (1967-1971).
- יו"ר לשכת שמאי המקרקעין (1990-1995).
- ממקימי התכנית לשמאות וניהול מקרקעין  באוניברסיטת תל-אביב (1986-2001).
- יו"ר המרכז ליזמות מקרקעין וניהול נדל"ן  אפעל (1996-1999).
- ראש המסלול ללימודי שמאות מקרקעין  במרכז הבינתחומי בהרצליה (1997-2003).
- ממייסדי האקדמיה למחקר ויישום שמאות  המקרקעין בישראל (2003).

גלעד המאירי - מנכ"ל

- שמאי מקרקעין מוסמך.
- מוסמך במשפטים (.LL.M).
- כלכלה ומנהל עסקים (.B.A).
- בוגר לימודי איכות הסביבה (.Dip).

קבוצת אהוד המאירי ושות' - כלכלנים ושמאי מקרקעין , מעניקה ללקוחותיה מגוון שירותים, אשר משתנים בהתאם לדרישות הלקוח ולטיפול הראוי במקרה הנדון - החל מטיפול מקיף וניהול כל ענייני הנדל"ן של הלקוח וכלה בטיפול נקודתי, לעניין מסוים גרידא.

​בין הנושאים אשר במומחיות חטיבת השמאות באהוד המאירי ושות', ניתן למנות את הבאים:
 
הערכות שווי נדל"ן: לבנקים, להנפקות ולתקן IFRS. 
יעוץ בנושאי תכנון ובניה: הכנת טבלאות איחוד וחלוקה, ליווי יזום והכנת תב"ע ועוד.
יעוץ במיסוי נדל"ן: היטלי השבחה, מס שבח, ארנונה, אגרות בניה והיטלי פיתוח.
- ליווי הליכים משפטיים: פיצויי הפקעות, ירידת ערך (סע' 197), שירותי בוררות
  וגישור במחלוקות הנוגעות לכל תחומי המקרקעין.