אהוד המאירי ושות' - שמאות מכרעת

שמאות מכרעת

כאשר ישנה מחלוקת בין נישום , לבין הועדה המקומית לגבי אופי וגובה שומת מיסוי מקרקעין, יכול הנישום לפעול באחד משני האופנים הבאים :
1)  אם המחלוקת אינה על אופי החיוב אלא על גובהו, הוא ראשי להביא את העניין לדיון בפני שמאי
     מכריע בהליך שמאות מכרעת.
2)  אם המחלוקת הינה על אופי או גובה החיוב , רשאי הנישום לפנות לועדת ערר לפיצויים והיטל
     השבחה.
 
על פי תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה, אלו 2 הדרכים היחידות העומדות לרשות נישום כדי לערער על החלטת ועדה מקומית בנוגע לשומת מיסוי מקרקעין. אם בעבר ניתן היה לערוך שומה מוסכמת לאחר משא ומתן בין הצדדים , מאז התיקון לחוק , לא ניתן להגיע להסדרים שונים אלא באמצעות שמאות מכרעת. 
 
העברת המחלוקת להכרעת שמאי מכריע נעשית באמצעות פניה ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין בבקשה למנות שמאי מכריע. יו"ר מועצת שמאי המקרקעין יודיע בתוך 15 יום על זהות השמאי המכריע שמינה, מתוך רשימת שמאי המקרקעין שמונו על ידי השר כשמאים מכריעים.
השמאי המכריע ידון במחלוקת ויכריע בה. ע"פ תקנות סדרי הדין החלטת השמאי המכריע תתפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים. כך תינתן לכלל הציבור אפשרות לעיין בהחלטות השמאים המכריעים.
 
שכרו של שמאי מכריע נקבע בתקנות התכנון והבניה (הוראת שעה) התשס"ח- 2009. באופן עקרוני: שכרו של השמאי יחושב באחוזים, ע"פ שומת הועדה המקומית בהיטל השבחה או מסכום התביעה לפי סעיף 197, לפי הענין. שכרו של השמאי המכריע ישולם ע"י הצדדים בחלקים שווים, אלא אם קבע השמאי אחרת.
 
ניתן לערער על החלטת שמאי מכריע בפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה. במידה ורוצים לערער על החלטת ועדת ה
ערר, יש להפנות הערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים.

לא נמאס לך "לתרום" כל חודש את הכסף שלך לעיריה ?
צפו בסרטון, הרשמו חינם לסדרת הדרכות אונליין ותגלו מה שהעיריה לא רוצה שתדעו...

יש לך עסק בבעלותך?  על סודות הארנונה כבר שמעת?

דואר אלקטרוני:*
שם פרטי:*
מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך: 
איך ליצור "תעודת ביטוח" כנגד היטל השבחה

איך ליצור "תעודת ביטוח" כנגד היטל השבחה

18/02/2017 22:08:00
עפ"י פרשנות הפסיקה את הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה (תיקון 84) – לשמאי מכריע, הדן בחיוב היטל השבחה, קיימת סמכות גם לחרוג מגבולות המחלוקת ואף להגדיל את החיוב.
המשך לקרוא »
שינוי יעוד קרקע - 7 תמרורי אזהרה

שינוי יעוד קרקע - 7 תמרורי אזהרה

18/02/2017 20:40:00
כחלק מהפעילות היזמית השוטפת, שלכם או של ועדות התכנון, נערכות תכניות בנין עיר חדשות על קרקעות שברשותכם. פעמים רבות, התב"ע כוללת מתחמים ל"איחוד וחלוקה מחדש". במסגרת זו נערכת "טבלת הקצאות ואיזון"
המשך לקרוא »

אנרגיה סולארית בשוק ההון בישראל

18/02/2017 21:39:00
חברת החשמל היא מונופול וההכנסות והרווחים שלה גדלים ככל שהשימוש בחשמל גדל. אידך, בשנים האחרונות הביקוש לחשמל הולך וגדל בכ-4% מדי שנה ומתקרב מאוד לגבול העליון של כושר הייצור של חברת החשמל. כך שייצור...
המשך לקרוא »