אהוד המאירי ושות' - פטור מהיטל השבחה
פטור מהיטל השבחה

מה זה היטל השבחה והאם ניתן לקבל פטור מהתשלום? אם כן, באילו מקרים ותנאים זה פטור מהיטל השבחה הוא אפשרי?

רקע
היטל השבחה (ידוע גם כ"מס השבחה") הוא מס שבעל מקרקעין או חוכר לדורות צריך לשלם אחרי שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה מאשרת תוכנית שמביאה לעלייה בערך המקרקעין.
המס מוטל מזכאותה של המדינה לגבות מיסוי על כל רווח שעושים התושבים שלה. משום שהשבחה של מקרקעין יוצרת רווח, המדינה גובה את ההיטל.
גובה היטל השבחה מחושב לפי ההפרש בין שווי המקרקעין לפני ההשבחה ושוויו אחריה, וההיטל יהיה מחצית מערך ההשבחה.
כדי לאמוד את ההשבחה שנוצרה, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שולחת שמאי מקרקעין מטעמה. במקביל, יכול משלם ההיטל להביא שמאי מטעמו ולהגיש שומת היטל נגדית אם הוא רוצה לערער על ההיטל או על גובהו.

מה נחשב להשבחה
השבחה של מקרקעין היא כאמור עלייה בשווי שלו, כאשר היא נוצרת במקרים הבאים:
אושרה תוכנית להשבחה של המקרקעין
התרת שימוש חורג- ניתן אישור להשביח את המקרקעין לצרכים שונים תוך שימוש חורג בהם.
מתן הקלה- הוועדה המקומית הגדילה את שטח הבנייה האפשרי.
תנאים לקבלת פטור מהיטל השבחה

בעל מקרקעין או חוכר לדורות יכול לקבל פטור מהיטל השבחה במקרים האלה:
1. ההשבחה היא של מקרקעין שנמצאים ביישוב שהממשלה הכריזה עליו כשכונת שיקום, ורק אם ההכרזה      והמעמד שקיבל עדיין בתוקף (לא חל במקרה של בניה חדשה).
2.  ההשבחה היא למקרקעין לצורכי מגורים שנמצאים ביישוב אשר שר הפנים ושר הבינוי והשיכון הכריזו    
     בצו שלא יחול לגביהם חובת ההיטל, וזאת עם הסכמת הרשות המקומית הרלוונטית.
3. השבחת מקרקעין לצורכי מגורים שנכללים באזור שיקום כמשמעותו בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום.
4. השבחה של מוסדות שונים בתחום המדע, הדת, התרבות, החינוך, הצדקה, הסעד, הספורט או
    הבריאות, או במקרקעין של הקדש הציבורי, שאינם למטרות רווח, וכל עוד הם והתמורה בעדם משמשים     אך ורק למטרות לשמן הם הוקמו.
5. מקרקעין שמשמשים את בעליהם לבניית דירת מגורים או הרחבה שלה, אם הבעלים זכאי לסיוע של    
    משרד הבינוי והשיכון ורק אם הסיוע מיועד לבנייה או הרחבה של הנכס מקרקעין המדובר, והשטח שלה
    תואם את הוראות התוכנית שהבעלים זכאי לה.
6. השבחה של מקרקעין בעקבות תוספת שטחי שירות, שנדרשים כדי להפוך אותם לנגישים, למשל מעלית,
    גם אם הבנייה אינה נדרשת לפי חוק, ואם מדבור בתוספת של עד 5 אחוז משטח המגרש.
7. בערב ההשבחה בעלי המקרקעין מחזיקים בהם לפחות 10 שנים, והם נועדו להרחבה או בנייה של דירת     מגורים אך ורק עבור הבעלים או קרובי המשפחה, ורק אם ההשבחה נובעת מתוכנית שאושרה והתוכנית     הקודמת קיבלה תוקף לפני 1 בינואר 1950.
8. ולבסוף, פטור מהיטל השבחה יינתן עבור בנייה של ממ"ד, שהרי מדובר בצורך בסיסי ומהותי עבור כל
    אזרח. במקרה זה הפטור יינתן רק על השטח המינימאלי הנדרש.
מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך: 
איך ליצור "תעודת ביטוח" כנגד היטל השבחה

איך ליצור "תעודת ביטוח" כנגד היטל השבחה

18/02/2017 22:08:00
עפ"י פרשנות הפסיקה את הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה (תיקון 84) – לשמאי מכריע, הדן בחיוב היטל השבחה, קיימת סמכות גם לחרוג מגבולות המחלוקת ואף להגדיל את החיוב.
המשך לקרוא »
שינוי יעוד קרקע - 7 תמרורי אזהרה

שינוי יעוד קרקע - 7 תמרורי אזהרה

18/02/2017 20:40:00
כחלק מהפעילות היזמית השוטפת, שלכם או של ועדות התכנון, נערכות תכניות בנין עיר חדשות על קרקעות שברשותכם. פעמים רבות, התב"ע כוללת מתחמים ל"איחוד וחלוקה מחדש". במסגרת זו נערכת "טבלת הקצאות ואיזון"
המשך לקרוא »

אנרגיה סולארית בשוק ההון בישראל

18/02/2017 21:39:00
חברת החשמל היא מונופול וההכנסות והרווחים שלה גדלים ככל שהשימוש בחשמל גדל. אידך, בשנים האחרונות הביקוש לחשמל הולך וגדל בכ-4% מדי שנה ומתקרב מאוד לגבול העליון של כושר הייצור של חברת החשמל. כך שייצור...
המשך לקרוא »

לא נמאס לך "לתרום" כל חודש את הכסף שלך לעיריה ?
צפו בסרטון, הרשמו חינם לסדרת הדרכות אונליין ותגלו מה שהעיריה לא רוצה שתדעו...

יש לך עסק בבעלותך?  על סודות הארנונה כבר שמעת?

דואר אלקטרוני:*
שם פרטי:*